Tõlketeenus

Eesti keelest vene keelde

Tõlge: Eesti-vene 1 lk (1800 tm.) 12 EUR

Väikedokumendid
(tõendid, tunnistused, load jm)
eesti-vene – koos notaritasudega 14 EUR

Notariaalne kinnitamine
Tõlgitud dokumendi notariaalne kinnitamine 3 EUR
Originaali tõestatud ärakiri, esimene lehekülg 3 EUR
Originaali tõestatud ärakirja iga järgmine lehekülg 1 EUR

Suuline tõlge
Järeltõlge 60 min 38 EUR
Sünkroontõlge 60 min 38 EUR