Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

2018. a kevadel toimuvad koolitused:
.
I
.
Kutsume Teid koolitusele, mis toimub 29.märtsil 2018.a Tartus, hotell London konverentsisaalis.
Teema:
LEPINGU RIKKUMISEST TULENEVA KAHJU HÜVITAMISE NÕUDE EELDUSED JA SELLIST LIIKI KAHJU HÜVITAMISE NÕUETE ERISTAMINE MUUD LIIKI NÕUETEST
Lektor: Tambet Tampuu, Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi kohtunik
Loengus käsitletakse asjassepuutuvaid Riigikohtu olulisemaid lahendeid ja õiguskirjanduses esitatud erinevaid seisukohti.
Kava:
1. Lepingu rikkumisest tulenev kahju hüvitamise kohustuse eeldused (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 3, § 103, § 115 jt).
1.1. Kahju hüvitamise nõude eelduste süsteem ning asjaolude tõendamise koormus.
1.2. Lepingulise kohustuse rikkumine (VÕS § 100).
1.3. Põhjuslik seos lepingulise kohustuse rikkumise ja kahju vahel (VÕS § 127 lg 4).
1.4. Lepingulise kohustuse rikkumise mittevabandatavus (VÕS § 103 jt).
1.5. Kahju hõlmatus rikutud lepingulise kohustuse kaitse-eesmärgiga (VÕS § 127 lg 2 ja § 134 lg 1).
1.6. Kahju ettenähtavus (VÕS § 127 lg 3 ja § 134 lg 1).
2. Lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamise kohustuse eelduste tuvastamine vaheotsusega (TsMS § 449 lg-d 2 ja 3).
3. Kahju hüvitamise kohustuse eristamine muud liiki hüvitamiskohustustest (VÕS § 112 lg 2, § 189, § 222 lg 5, § 646 lg 5 jt).
4. Lepinguõigusest ja lepinguväliste võlasuhete õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (VÕS § 1044).
5. Lepinguõigusest ja avalikust õigusest tulenevate kahjuhüvitisnõuete eristamine (RvastS § 1, HKMS § 6 lg 1, HMS § 95 jt).

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
Registreerumisel koolitusele variant ilma lõunata ühele osalejale on 120 EUR + km ja koos lõunaga ühele osalejale on 135 EUR + km.
Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
———————————————————————————-
.
II
.
Olete oodatud koolitusele, mis toimub 20.aprillil 2018.a Tartus,
hotell London konverentsisaalis.
NB! Koolitusele registreerumine toimub alates 12.03.2018.
Kõik eelnevad küsimused on oodatud.
Teema:
AKTUAALSEID PROBLEEME PEREKONNAÕIGUSEST
Lektor: Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Susann Liin õpetab perekonna- ja pärimisõigust Tartu Ülikoolis. Varem töötas
lektor Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonnas eraõiguse talituse nõunikuna ning kirjutas perekonnaõigusealaseid seadusemuudatusi ja õigusakte.

KAVA:
I Abikaasade ühisvara
abikaasade ühisvara valitsemine
abikaasade ühis-ja lahusvara koosseisu määratlemine ja ajaliselt
kohalduv õigus
abikaasade ühisvara jagamise viisid ja kord
abikaasade ühisvara täite- ja pankrotimenetluses

II Elatis alaealisele lapsele
Elatise suuruse arvestamine
Elatis alla miinimummäära
Elatis asenduskodus viibivale lapsele

III Vanema õigused lapse suhtes
Ühise hooldusõiguse lõpetamine
Suhtlusõigus

IV Mitteabieluline kooselu ja kooseluseadus
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni
15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel
osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
———————————————————————————————————
Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks).
Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks).
Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene,
siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja väga mahukad loengu materjalid.

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 32 EUR. Koolituse päeval loobumisel
raha ei tagastata.