Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

KRIMINAALMENETLUS JA VIIMANE RIIGIKOHTU PRAKTIKA
Lektor: Eerik Kergandberg, Riigikohtu kohtunik.
KARISTUSÕIGUS
Lektor: Paavo Randma, Riigikohtu kohtunik

KAVA:
.
I
.
Aktuaalset kriminaalmenetluses ja kõige värskem Riigikohtu praktika.
a) Kes, kuna ja kuidas on Riigikohtu (eeskätt kriminaalkolleegiumi) praktikas “antud juurde” ja (NB!)...”võetud ära” kohtukaebusõigust ja kas me oleme selles osas kuidagi ringiga alguspunktis tagasi?
b) Riigikohtu kriminaalkolleegiumi olulisim süüteomenetlusõiguslik praktika aastal 2017.

.
II
.
Riigikohtu aktuaalsemat praktikat Karistusseadustiku kohaldamisel

Üldosa

a) koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine (RKKKo 3-1-1-87-15; vt ka 3-1-1-12-16)
b) õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine (RKKKo 3-1-1-60-16)
c) eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele (RKKKo 1-16-9964/36)

Eriosa

a) kehaline väärkohtlemine, KarS § 121 (RKKKo 3-1-1-76-16)
b) KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015 (RKKKo 1-17-1327)
c) tapmise/mõrva piiritlemine, mõrva koosseisutunnused (RKKKo 1-15-10119)
d) avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015, KarS § 263 (RKKKo 3-1-1-15-17)

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Advokatuurile ja loengu materjalid.
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
——————————————————————————————————————
Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja väga mahukad loengu materjalid.

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 32 EUR. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.