Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

Kutsume Teid suurepärasele ja asjalikule koolitusele , mis toimub 22. veebruaril 2019 Tartus, hotell London konverentsisaalis.

Teema:

VÕLAÕIGUSE AKTUAALSEID PROBLEEME

Lektor: Irene Kull, dr. iur, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tsiviilõiguse professor.

Meie eelmine koolitus teemal Võlaõigus toimus septembris 2016 ja sellest ajast lektoril kogunes palju uut aktuaalset materjali.

KAVA:

1.Lepingueelsed läbirääkimised, eellepingud, broneerimine

2.Võla tunnistamise ja tehingulise kohustuste võtmisega seotud kohtupraktikat

3.Nõude loovutamisega seotud õigusvaidlused

4.Lepingu täitmise mittevastavusest tulenevad õigused ja nõuded

5.Müüja vastutusega seotud probleemid

6.Teenuste osutamise lepingute kvalifitseerimine ja teenuse osutaja vastutus (töövõtuleping, tarkvaraarenduse leping)

7.Platvormilepingutest tuleneva vastutusega seotud kohtupraktikat

8.Õiguskaitsevahendite kasutamise kohtupraktika

9.Leppetrahv ja kahju hüvitamise kohustus

10.Tüüptingimuste kontroll ettevõtjatevahelistes lepingutes

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.

NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.

Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30. 9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv 10.00-11.30 loeng 11.30-11.45 kohvipaus 11.45-13.15 loeng 13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis 14.00-15.30 loeng Küsimused, vastused

Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
———————————————————————————————————Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.