Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

Olete oodatud koolitusele, mis toimub 20.aprillil 2018.a Tartus,
hotell London konverentsisaalis.
NB! Koolitusele registreerumine toimub alates 12.03.2018.
Kõik eelnevad küsimused on oodatud.
Teema:
AKTUAALSEID PROBLEEME PEREKONNAÕIGUSEST
Lektor: Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik. Susann Liin õpetab perekonna- ja pärimisõigust Tartu Ülikoolis. Varem töötas
lektor Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonnas eraõiguse talituse nõunikuna ning kirjutas perekonnaõigusealaseid seadusemuudatusi ja õigusakte.

KAVA:
I Abikaasade ühisvara
abikaasade ühisvara valitsemine
abikaasade ühis-ja lahusvara koosseisu määratlemine ja ajaliselt
kohalduv õigus
abikaasade ühisvara jagamise viisid ja kord
abikaasade ühisvara täite- ja pankrotimenetluses

II Elatis alaealisele lapsele
Elatise suuruse arvestamine
Elatis alla miinimummäära
Elatis asenduskodus viibivale lapsele

III Vanema õigused lapse suhtes
Ühise hooldusõiguse lõpetamine
Suhtlusõigus

IV Mitteabieluline kooselu ja kooseluseadus
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni
15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel
osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
———————————————————————————————————
Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks).
Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks).
Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene,
siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja väga mahukad loengu materjalid.

Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 32 EUR. Koolituse päeval loobumisel
raha ei tagastata.