Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

SÜGISSEMESTRIL 2020 TOIMUVAD SUUREPÄRASED KOOLITUSED:
.
I
.
Kutsume Teid perekonnaõiguse koolitusele , mis toimub 24. septembril 2020 Tartus, hotell London konverentsisaalis. Koolituse kava on koostatud vastavalt meie klientide soovile.

TEEMA: AKTUAALSET PEREKONNAÕIGUSES JA VIIMANE RIIGIKOHTU PRAKTIKA
Lektor: Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik.
Susann Liin õpetab perekonna- ja pärimisõigust Tartu Ülikoolis. Varem lektor töötas Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonnas eraõiguse talituse nõunikuna ning kirjutas perekonnaõigusealaseid seadusemuudatusi ja õigusakte. Perekonnaõigus on üks keerulisemaid õigusvaldkondi, eriti siis kui tekivad varaühisuse küsimused ning probleemid. Viimati Susann Liini koolitus perekonnaõiguse teemal oli meil kaks aastat tagasi ja osalejad pidasid tema loengu väga asjalikuks.

KAVA:
1. Perekonnaõiguse üldküsimusi
materjale ja uuringuid
uut õigusloomes

2. Abikaasade varaühisuse varasuhe
ühisvara valitsemine
ühisvara jagamise viis ja kord
ühisvarale sissenõude pööramine

3. Vanema ja lapse õigussuhe
põlvnemine
ülalpidamiskohustus
hooldusõigus ja suhtluskord

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
——————————————————————————————————.
II
.
Kutsume Teid aktuaalsele koolitusele , mis toimub 22.oktoobril 2020 Tartus, hotell London konverentsisaalis. Koolituse kava on koostatud vastavalt meie klientide soovile.
TEEMA:

PEREVÄGIVALD. PERELEPITUS

Lektor: Anne Klaar, Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna võrgustikutöö koordinaator.
Lektor omab praktilist kogemust, töötades pikaajaliselt ohvriabi töötajana ning kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumite mudeli MARAC võrgustiku koordinaatorina. Ohvriabi töötajana on lektor viinud läbi lepitusmenetlusi kriminaalasjades ning on läbinud perelepituse baaskoolituse. Koolitusel on teoreetiline pool põimitud eluliste näidetega.
Lektor omandas 2019.a. magistrikraadi Tartu Ülikoolis Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
KAVA:
1.Perevägivalla olemus ja põhjused
Vägivalla liigid ( vaimne, füüsiline, majanduslik ja seksuaalne vägivald) ja tüübid ( situatsiooniline vägivald, paarisuhte terror, vägivaldne vastuhakk).
Kannatanu ja vägivallatseja profiil
Kõrge riskiga lähisuhtevägivalla mudel MARAC
Perevägivalla põhjused – miks nad seda teevad?
Perevägivallaga seotud müüdid
Võimalused kannatanud aitamiseks ning vägivallatseja vastutusele võtmiseks

2.Laps peresuhtevägivallas
Tunnistaja või kannatanu – vägivald läbi lapse silmade
Lähisuhtevägivalla mõju lastele
Lapse vajadused lähisuhtevägivalla juhtumites

3.Lepitusmenetlus perevägivalla juhtumites
Lepitusmenetlus kriminaalasjades
Taastav õigus
Perelepitus lähisuhtevägivalla juhtumites
Lepitusmenetluse ohud ja võimalused perevägivalla juhtumites
Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused
Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Kõik osalejad saavad koolitusel osalemise kohta tõendi ja loengu materjalid.
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
——————————————————————————————————
Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.