Koolitusele registreerumiseks täitke vorm

E-maili teel registreerumine: info@lector.ee

Täiendav info 581 61448

Jälgige tulevaid koolitusi ka Facebookis

Kutsume Teid selle aasta viimasele koolitusele, mis toimub 10.detsembril 2020 Tartus, hotell London konverentsisaalis. Hotellis London on tagatud, et kõik kliendid tunneks ennast hästi ja turvaliselt. Konverentsiruumis iga osaleja saab istuda laua taga üksi.
TEEMA:
VÕLAÕIGUSE AKTUAALSEID PROBLEEME JA RIIGIKOHTU PRAKTIKA

Lektor: Irene Kull, PhD, Eesti õigusteadlane, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor.
Irene Kull on väga hinnatud lektor ja aastate jooksul pälvis advokaatide austust. Ta töötas EV Riigikohtu nõunikuna ning konsultandina, oli Euroopa eraõiguse Akadeemia asutajaliige ning Euroopa lepinguõiguse ühingu liige. Ta on ka paljude raamatute autor.
KAVA:
1. Vääramatu jõu asjaolud ja asjaolude muutumine
Vääramatu jõu asjaolud ja vastutus. Õiguskaitsevahendite kasutamine eri liiki lepingutes (täitmisest keeldumine, taganemine, ülesütlemine, töövõtja ja käsundi täitja vastutus)
Vastutuse lepinguline piiramine
Lepingu aluseks olevatele asjaoludele tuginemine (VÕS § 97 kasutamine eriolukorra asjaoludel)

2. Lepingute sõlmimise, täitmise ja nõuete esitamisega seotud probleemid
Müügilepingust tekkinud vaidlused
Lepingu sõlmimine (tõendamine, sõlmituks lugemine)
Lepingud lahtistel tingimustel, tingimuste muutmine
Nõuete aegumise kohtupraktika
Tüüptingimustel sõlmitud lepingud
Nõuete loovutamisega seotud kohtupraktika. Tagatised
Hea usu põhimõttele tuginemine lepingulistes vaidlustes
3. Kohtupraktika varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise asjades
Kahju hüvitamise eeldustega seotud kohtupraktika
Hüvitatava kahju ulatuse kindlaksmääramine, hüvitise vähendamine
Hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamine. Saamata jäänud tulu hüvitamine
Mittevaralise kahju hüvitamise praktikast

Koolitusepäev kestab 6 akadeemilist tundi algusega kell 10.00 kuni 15.30.

9.30 –10.00 registreerimine, hommikukohv
10.00-11.30 loeng
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.15 loeng
13.15-14.00 lõuna hotell London restoranis
14.00-15.30 loeng
Küsimused, vastused

Koolituse osavõtutasu ilma lõunata on 120 EUR (lisandub käibemaks) . Koos lõunaga osavõtutasu on 135 EUR (lisandub käibemaks). Kui ühest büroost või asutusest osaleb rohkem kui üks inimene, siis kehtib hinnasoodustus 10 %.
NB! Registreerumisel palume märkida Teile sobiv variant.
Advokaadid saavad koolitusel osalemise kohta tõendi esitamiseks Eesti Advokatuurile ja loengu materjalid.
Parkimine hotell London parklas vabadele kohtadele koolitusel osalejatele on tasuta. Saabumisel parkimist tuleb registreerida hotell London administraatori juures.
——————————————————————————————————
Registreerumist saab tühistada hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist, loobumise tasu 35 EUR + KM. Koolituse päeval loobumisel raha ei tagastata.