Lector OÜ tegeleb aktuaalsete õigusalaste koolituste läbiviimisega vastavalt seaduste muudatustele. Meie lektoriteks on Riigikohtu kohtunikud, TÜ professorid, kõrgetasemilised psühholoogid ja teised hinnatud spetsialistid.

Toredale koostööle lootes,

Laine Merisalu
Juhataja

juhataja

Nõustamis- ja koolituskeskus

Nõustamis- ja koolituskeskus Lector hindab kõrgelt iga kliendi pöördumist ja tema vajadusi. Soovime usalduslikus koostöös oma klientidega leida probleemidele parimad võimalikud lahendused. Oleme kliendile lojaalsed ning tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse.

OÜ Lector peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Koolituste ja seminaride läbiviimine.
    Korraldame avalikke ja firmasiseseid koolitusi ning seminare eeskätt majanduse ja õiguse valdkonnas
  • Majandus- ja õigusalased konsultatsioonid.
    Õigusabi osutamisel oleme orienteeritud põhiliselt töö- ja lepinguõigusele ning majandusküsimustes pakume turundusalast abi.
  • Tõlketeenused (eesti keelest vene keelde)

Teenuste osutamisel kasutame vaid kõrgtasemel spetsialiste.
Kevadel toimuvad uued koolitused!

KARISTUSÕIGUSE JA KRIMINAALMENETLUSE AKTUAALSED PROBLEEMID
Lektor: Velmar Brett, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
6. veebruaril 2020

AKTUAALSET TSIVIILKOHTUMENETLUSES
Lektorid: Peeter Tarvis, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik ning Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik
26. märtsil 2020

Jälgige tulevaid koolitusi Facebookis

Tutvu kavaga rubriigis koolitus
.

Võta meiega ühendust