Lector OÜ tegeleb aktuaalsete õigusalaste koolituste läbiviimisega vastavalt seaduste muudatustele. Meie lektoriteks on Riigikohtu kohtunikud, TÜ professorid, kõrgetasemilised psühholoogid ja teised hinnatud spetsialistid.

Toredale koostööle lootes,

Laine Merisalu
Juhataja

juhataja

Nõustamis- ja koolituskeskus

Nõustamis- ja koolituskeskus Lector hindab kõrgelt iga kliendi pöördumist ja tema vajadusi. Soovime usalduslikus koostöös oma klientidega leida probleemidele parimad võimalikud lahendused. Oleme kliendile lojaalsed ning tagame meile usaldatud informatsiooni konfidentsiaalsuse.

OÜ Lector peamised tegevusvaldkonnad on:

  • Koolituste ja seminaride läbiviimine.
    Korraldame avalikke ja firmasiseseid koolitusi ning seminare eeskätt majanduse ja õiguse valdkonnas
  • Majandus- ja õigusalased konsultatsioonid.
    Õigusabi osutamisel oleme orienteeritud põhiliselt töö- ja lepinguõigusele ning majandusküsimustes pakume turundusalast abi.
  • Tõlketeenused (eesti keelest vene keelde)

Teenuste osutamisel kasutame vaid kõrgtasemel spetsialiste.

Sügisel toimuvad uued koolitused!

KARISTUSÕIGUS JA RIIGIKOHTU PRAKTIKA 2017-2018
Lektor: Paavo Randma, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik
12. oktoobril 2018. a

AKTUAALSET ASJAÕIGUSES
Lektor: Vaike Murumets, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik
29. novembril 2018.a

Jälgige tulevaid koolitusi Facebookis

Tutvu kavaga rubriigis koolitus
.

Võta meiega ühendust